ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2010 PDF

Vores ref. Udvalgte referencer er medtaget i Bilag C. Bestemmelser i lokalplaner er dog ikke yderligere behandlet i denne vejledning. Nedenfor gives en forenklet oversigt, herudover henvises til Bilag A. Luftlydisolationen er et udtryk for, i hvilken grad fx samtale og musik transmitteres mellem rum i en bygning. Vejledningens anvendelse Vejledningen er opdelt efter bygningsanvendelse: boliger, undervisningsbygninger, daginstitutionsbygninger og andre bygninger som kontorer, hospitaler mv.

Author:Gakus Diran
Country:Lesotho
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):15 February 2014
Pages:353
PDF File Size:11.22 Mb
ePub File Size:16.81 Mb
ISBN:405-4-19982-799-9
Downloads:47771
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulugamiAnvisningen har samme kapitelstruktur som BR Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, anvisninger og andet baggrundsmateriale med mere uddybende information. Anvisningen har samme relation til lovgivningen som andre anvisninger fra SBi.

Der er ikke anvisningstekst til kapitel 1, Administrative bestemmelser. Ydeevne Der stilles almindeligvis mange samtidige og forskelligartede funktionskrav til en bygning eller dele heraf.

Den forventede kvalitet og opfyldelse af de stillede forventninger til et byggeri skal almindeligvis kunne dokumenteres. Derudover kan der henvises til almindelig god praksis og byggeskik, se kapitel 4. Kvalitetsniveau C svarer til bygningsreglementets krav og almindelig god byggeskik. Kvalitetsniveau C: Kvalitetsniveau C beskriver en god kvalitet. Krav til kvalitetsniveau C svarer til almindelig god byggeskik. DS Dansk Standard, d. Bestemmelserne i bygningsreglementet suppleres af vejledningstekster, som relaterer sig til de enkelte stykker i bygningsreglementet.

Ofte er vejledningsteksten en god, kortfattet vejledning for den rutinerede fagperson. Tegninger i reglementets vejledningstekst skal alene opfattes som eksempler. Byggevareforordningen har fra 1. VA- og MK-godkendelser fungerer derfor fremtidig som frivillige ordninger til dokumentation af, at bygningsreglementets krav er opfyldt.

GS-SH-205T DATASHEET PDF

Anvisning om Bygningsreglement 2018 - BR18

.

FRIEDRICH DRRENMATT DER RICHTER UND SEIN HENKER PDF

Anvisning om Bygningsreglement 2010

.

Related Articles